Погляд на літературу ріднокрайя крізь "Поезовіконце" Література ріднокрайя (рідного краю) - той духовно-катарсичний потенціал, який є невід'ємною складовою БАТЬКІВЩИНОЗНАВСТВА.
У своїх працях «Педагогічна поїздка до Швейцарії» і «Рідне слово» видатний педагог             К.Д. Ушин­ський уперше на теренах України обґрунтував термін «батьківщинознавст­во», «вітчизнознавст­во» належить   . У краєзнавстві він вбачав передусім могут­ній засіб вивчення рідного краю. Він наголошував на необхідності розвивати в дітей «інстинкт місцевості». Це «надійні основи моральних почуттів, гуманізму, милосердя» ...
Принципове значення має сьогодні праця С. Русової «Націоналізація дошкільного виховання». В ній наголо­шується, що найголовніше — «аби навчання дітей з са­мого початку було збудоване на тому рідному грунті, на якому зростає дитина, щоб воно було міцно зв’язане ти­ми враженнями, що їх заклала в багату душу дитини рідна сім’я, рідна хата»
[Русова С.Ф. Націоналізація дошкільного виховання // Украї­на — 1991.— № 2.— С. 45]
Із гімназистами 4(8)-их класів ми спробували "задивитися" на літературу ріднокрайя крізь власнОдуш і власнОруч створені "Поезовіконця".

Коментарі

Дописати коментар

Популярні публікації