Я - родина - Україна: душемізкування юних про глибини родоводу

Гурткова робота з предмету - родюча нива себесаморозкриття юних невимушено. О, які лише сентенції про глибини сокровенного ми витворюємо! І це важливо: розвивати мисленнєво-мовленнєву культуру в невимушеному (неурочному) спілкуванні. Живе мислення, як я називаю спонтанні умовиводи своїх юних друзів у повсякчассі, - основа особистісного самозростання й громадянського самоутвердження. А коли заторкуємо фаміліологічно-краєзнавчі овиди - й поготів! Це переконливо засвідчує й заняття-мислильня "Із глибин мого родоводу".

Коментарі

Популярні публікації